Kontaktní informace

Email : info@cistickavod.cz
Telefon : 608 866 226

Cistickavod.cz

Kalkulace na čov

Získejte akční alevu
centrum čističky
Tip: Lité podlahy nahrazují a nastupují na místo klasických betonových podlah.
Anhydritové podlahy jsou známé také jako lité podlahy nebo sádrové podlahy a jsou skvělým řešením podlah v rodinném domě.
Vrtané studny jsou dnes nejrozšířenějším způsobem hloubení studny, protože díky vrtané studni získáte vydatný zdroj kvalitní vody.
Alarmy do domu a bytů montujeme kvalitně a levně po celé ČR! Snadná montáž alarmu do domu, ochrana proti vloupání i požáru.
Betonové podlahy neboli strojně hlazené cementové potěry - jejich výhoda je rychlost, cena a kvalita betonové podlahy. Strojní omítky - moderní způsob realizace omítání stěn a stropů v rodinných domech.

Co je třeba vědět při plánování čističky odpadních vod ?

Při plánování čističky odpadních vod je vždy nutné prověřit konkrétní podmínky a možnosti vypouštění vyčištěné odpadní vody. V této fázi je dobré se informovat na příslušném odboru životního prostředí Vašeho úřadu jaké jsou možnosti vypouštění vyčištěné odpadní vody v lokalitě, kde se bude čistička odpadních vod nacházet.

Obecně jsou tyto možnosti :

1. Máte možnost vypouštět vodu do přilehlého potoka či řeky ?

Nejobvyklejším místem kam se vypouští voda z čističky odpadních vod jsou povrchové vody. Jedná se o vodní toky, nádrže případně rybníky. Díky procesu samočištění, který vlivem mikroorganismů za přítomnosti kyslíku rozkládá postupně znečištění na jednodušší formy až na látky minerální. Proces samočištění probíhá rychleji v tekoucích vodách bohatých na kyslík. Probíhá samozřejmě i ve vodách stojatých ale pomaleji.

2. Jímka na vyčištěnou vodu

Pokud se ve vaší lokalitě nenachází vhodné místo(potok, řeka apod.) pro vypouštění vyčištěné vody připadá v úvahu další možnost a tou je jímka na vodu zařazená za čističku odpadních vod. Vodu z této jímky je možné použít pro zálivku na zahradu.

3. Vsakování (tratitovod)

Připadá v úvahu i možnost vodu z čističky vypouštět do půdy a nechat ji vsakovat, ale tuto možnost je nutné konzultovat s referáte životního prostředí. Tato varianta je vyloučena v případě hrozby znečištění zdrojů pitné vody v ochraných pásmech apod.

<< Hlavní strana || Projektová dokumentace k čov >>

Novinky - Akce

24.07. 201924.07. 2019
AKCE - každý měsíc!!
Každý měsíc pro Vás máme akci na čov a veškerý sortiment! Napište si o cenovou nabídku!

Zájimavosti
Člověk nevydrží bez vody ani 3 dny. Člověk po narození obsahuje 97 % vody, po osmi měsících 81 % a ve stáří 65 let 70 % vody.