Kontaktní informace

Email : info@cistickavod.cz
Telefon : 608 866 226

Cistickavod.cz

Kalkulace na čov

Získejte akční alevu
centrum čističky
Tip: Lité podlahy nahrazují a nastupují na místo klasických betonových podlah.
Anhydritové podlahy jsou známé také jako lité podlahy nebo sádrové podlahy a jsou skvělým řešením podlah v rodinném domě.
Vrtané studny jsou dnes nejrozšířenějším způsobem hloubení studny, protože díky vrtané studni získáte vydatný zdroj kvalitní vody.
Alarmy do domu a bytů montujeme kvalitně a levně po celé ČR! Snadná montáž alarmu do domu, ochrana proti vloupání i požáru.
Betonové podlahy neboli strojně hlazené cementové potěry - jejich výhoda je rychlost, cena a kvalita betonové podlahy. Strojní omítky - moderní způsob realizace omítání stěn a stropů v rodinných domech.

Pojmy týkající se čisteček vod

EO – ekvivalentní obyvatel

Jedná se o znečištění vyprodukované od jednoho obyvatele.

Odpadní voda

Odpadní voda je voda vypouštěná z domácností a z průmyslových podniků. Voda je po použití více či méně znečištěná. Městské odpadní vody se liší stupněm znečištění a svým složením a to především v závislosti na typu sídla, druhu průmyslu a rovněž stupně naředění srážkovými vodami, které vstupují do systému. Objem a složení odpadních vod ve stejném místě se liší v průběhu času a to jak v průběhu dne, týdne, tak i let.

BSK - Biochemická spotřeba kyslíku

Biochemická spotřeba kyslíku vyjadřuje obsah biologicky rozložitelných organických látek v odpadních vodách. Je rovna množství rozpuštěného molekulárního kyslíku spotřebovaného za určitý časový interval mikroorganismy při biochemickém rozkladu organických látek ve vodě. Zjišťuje se v původním nebo zředěném vzorku z rozdílu koncentrací kyslíku před inkubací a po ní a vyjadřuje se v mg/l. Standardně se stanovuje BSK5, tj. provádí se inkubace 5 * 24 hodin za standardních podmínek (20 -oC, vyloučení přístupu světla a atmosférického kyslíku).

CHSK - Chemická spotřeba kyslíku

Chemická spotřeba kyslíku (oxidovatelnost) je mírou obsahu látek schopných chemické oxidace. V praxi se oxidace provádí silně kyselými roztoky (za účelem dokonalé oxidace) K[2]Cr[2]O[7] nebo KMnO[4] při vyšších teplotách. Výsledek stanovení se udává v množství kyslíku, které je ekvivalentní spotřebě použitého oxidačního činidla a vyjadřuje se v mg/l.

Aerobní čistění

Aerobní čistění je čistění odpadních vod probíhající za přítomnosti kyslíku

Aktivovaný kal

Aktivovaný kal je kultura mikroorganismů, která vzniká v průběhu čistění odpadních vod v čističce.

Biologické čištění

Biologické čištění je v tomto případě působení mikroorganismů způsobujících rozklad organické hmoty tj. nečistot až do vyčištění vody. Pokud tyto organismy potřebují rozpuštěný kyslík (vzduch) ve vodě, nazývají se tyto procesy aerobní, pokud dochází k rozpadu v prostředí bez kyslíku, jsou nazývány anaerobní.

Novinky - Akce

24.07. 201924.07. 2019
AKCE - každý měsíc!!
Každý měsíc pro Vás máme akci na čov a veškerý sortiment! Napište si o cenovou nabídku!

Zájimavosti
Člověk nevydrží bez vody ani 3 dny. Člověk po narození obsahuje 97 % vody, po osmi měsících 81 % a ve stáří 65 let 70 % vody.